Ενοικιάζεται!

Ενοικιάζεται κατάστημα 50τμ σε κεντρικό δρόμο και σε πολύ κάλο σημείο!

Επικοινωνια με μεσιτη

ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ